Kvalita


» Spoločnosť

Motto: ”Vynikajúca kvalita znamená, prekonať očakávania zákazníka.”

Cieľom všetkých našich aktivít je dosahovať vynikajúcu kvalitu.

Naša spoločnosť je úspešná na rôznych trhoch vďaka spoľahlivej kvalite a hodnotným výrobkom. Aby sme si našu pozíciu udržali a ďalej budovali, je naším najvyšším cieľom neustále zlepšovanie kvality s využitím metód ako workshopy, projekty trvalého zlepšovania, individuálne zlepšovateľstvo, kontinuálny proces zlepšovania a ďalších adekvátnych metód.

Pre našich zákazníkov chceme byť kooperatívnym partnerom a prostredníctvom preventívnych opatrení a opatrení na predchádzanie chybám na všetkých úsekoch podniku dosahovať a udržiavať najvyššiu úroveň kvality pri dodržaní hospodárnosti, zásad ochrany životného prostredia a zákonných požiadaviek.
Starostlivosť o životné prostredie je preto integrovanou súčasťou všetkých činností.

Nosným programom je predovšetkým “POLITIKA KVALITY” a princípy riadenia kvality. Politika kvality Hessel Slovakia s.r.o. stojí na troch základných pilieroch:

Spokojnosť zákazníkov - preventívne metódy zabezpečenia kvality - tímová práca.

Politika kvality
Politika EMS