Produkty/Služby


» Strojový park
» Referencie


Ako full-service supplier poskytujeme služby v oblastiach výroby káblových zväzkov, montáže prepínačov, spracovania plastov a kovov. Hlavnou časťou výrobného programu je výroba káblových zväzkov pre popredných zákazníkov z oblastí automobilového priemyslu, úžitkových vozidiel ako aj neautomobilového sektora. Vďaka dlhoročným skúsenostiam vo výrobe káblových zväzkov vyvíjame výrobné procesy s vysokým stupňom kvality a nízkymi nákladmi pre výrobu špecifických produktov podľa požiadaviek zákazníkov. Pritom sa opierame o plnoautomatické procesy, kombinované s manuálnymi procesmi na nízkonákladových pracoviskách.

» Výroba káblových zväzkov
» Montáž prepínačov
» Spracovanie plastov
» Spracovanie kovov